alternative
alternative

PlanEx

Büyük ölçekli şirketlerin çalışanlarına kazandırması gereken yetkinlik ve yeterlilikleri belirleme, bu amaca yönelik eğitim süreçlerini planlanma, eğitimleri gerçekleştirme ve sonuç çıktılarının değerlendirilmesi gibi takibi ve yürütülmesi zor süreçler için web tabanlı olarak geliştirilen Kurum içi eğitim planlaması ve takip sistemidir. Sistem ayrıca global ölçekli firmaların farklı ülkelerdeki birimlerinin yetkinlik ve yeterliliklerinin geliştirilmesi süreçlerindeki tecrübe ve deneyimlerinin paylaşılabilmesi için izlenen yöntem ve tekniklerin ortak bir platformda yönetilebilmesine imkan vermektedir.

Sistemin Faydaları

  • Firma personellerinin yetkinlik ve yeterliliklerini geliştirmek
  • Firma personellerinin yetkinlik ve yeterliliklerini özgeçmişinde tutabilmek
  • Firma personellerinin yer aldıkları projeleri görüntüleyebilmek
  • Firma personellerinin kazandıkları yetkinlik ve yeterliliklerin raporlarını oluşturmak
  • Uluslararası ölçekte tecrübe ve deneyimleri paylaşmak
  • Kurum yöntem ve tekniklerini ortak bir platformda yönetmek
  • Global rekabet kabiliyetini geliştirmek
  • Gelişen üretim pratiklerine adaptasyonu kolaylaştırmak

Yenilikçi Yönü

Kurum içi eğitim planlanması ve takip sistemi, organizyon yapısı belirli ve personel sayısı fazla olan uluslararası firmaların personellerinin kariyer yönetimi için global düzeyde tanımlamalar yapabilecekleri ve global datalarını yönetebilecekleri özgün ve yenilikçi bir sistemdir.