alternative
alternative

MonitorX (MNX)

Bu portal ile MonitorX cihazlarının dağıtımı, yönetimi ve izlenmesi yapılmaktadır. Portalde admin ve firma kullanıcılarının rolleri tanımlanabilmektedir. MonitorX araçları ile müşterilerilere ait Su, Elektrik, Doğalgaz gibi evde tüketilen (hatta bazı yerlerde üretim verileri) kaynaklara ait veriler toplanabilmektedir. Portalde firma, cihaz, kullanıcı bilgilerinin yönetimi yapılabilmektedir. MNX cihazlarının kurulumuyla ilgili bölgesel bilgiler, ekip ve sorumlu bilgileri takip edilebilmektedir. Kurulmuş bir MNX cihazının birden fazla kişi (aile bireyi, ev arkadaşı vb.) tarafından web uygulamasının yanında mobil cihazlarla da (akıllı telefon, tablet) takibinin yapılabilmesi için mobil uygulama geliştirilmiştir.

Tüm sistemde yapılan işlemlerin log (iz) kayıtları tutulmaktadır. Bireylerin kendi imkanlarıyla (güneş paneli vb.) ürettikleri enerjinin tüketmedikleri fazla kısmı takip edilebilmekte ve satışını gerçekleştirebilmektedir. Portale giriş email ve şifre ile yapılmaktadır. Portal İngilizce ve Hollandaca dillerini desteklemektedir.